• کد استاندارد فنی و حرفه ای:10/12/2/3-1

  • طول دوره: ۲ماه
  • کد آموزشگاهی دوره: K910
  • سرفصل: مراجعه به آموزشگاه
  • پیشنیاز: حسابداری ویژه بازار کار

 

شرح دوره :

در این دوره هنرجو با مفاهیم تئوری و عملی مربوط به حسابداری یک کارخانه صنعتی  که شامل آشنایی با انواع هزینه ها – تعریف مواد – دستمزد– تهیه صورت بهای تمام شده – کالای فروش رفته  – سود و زیان – هزینه یابی مرحله ای – هزینه یابی سفارش کالا – ثبت دفاتر روزنامه کارخانه و شرکت – زمان سفارش و خرید  مواد – حد تجدید و با صرفه ترین سفارش – اضافه یا کسر موجودی انبار ارزیابی موجودی مواد و روش های قیمت گذاری مواد در مؤسسات تولیدی حقوق و دستمزد ثبت دفتر روزنامه – تسهیم و روش های پرداخت و پاداش  – هزینه های سربار – مراکز هزینه – تسهیم سربار – پیش بینی سربار اولیه – و اضافه کسر جذب سربار آشنا خواهد شد.

 مناسب برای : کسانی که با حسابداری مقدماتی و پایه آشنایی دارند و هدفشان کار در کارخانجات بزرگ با   محاسبات پیچیده تر و یا شرکت های بزرگ و کوچک تولیدی می باشد.

آینده شغلی : کارخانجات و شرکت های تولیدی.

میزان  درآمد :۵۰۰,۰۰۰ تا ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان در ماه.

ویژگی های حاصله پس از طی دوره : آمادگی انجام امور حسابداری مربوط به کارخانجات از قبیل بدست آوردن مقدار خرید اولیه ، با صرفه ترین مقدار مصرف ، هزینه هر بار سفارش مقرون به صرفه ، تعداد مورد نیاز سفارش در هر سال و ….

تمام موارد برای آموزشگاه کاژه محفوظ میباشد. 66467927-66402361

Search