• کداستاندارد فنی وحرفه ای :ندارد

  • کد آموزشگاهی دوره : K921
  • پیشنیاز : ندارد
  • طول دوره : 2 ماه
  • سرفصل : مراجعه به آموزشگاه

 

-صفحه آرایی چیست

- باز کردن پروژه، تنظیمات اولیه و اندازه های کتاب

- کار با پنل PAGES

- محدوده برش و حاشین امن صفحه

- روش عطف گذاری صفحات

- صفحات مادر و اطالعاتی که در صفحات تکرار می شود

- تنظیمات PAGE MASTER

- قرار دادن شماره صفحه - سرصفحه – پاصفحه

- کار با پنل LAYERS

- ستون بندی

- تنظیمات ستون - خط کش - خطوط راهنما و نام گذاری صفحات

- کار با پنل EFFECTS

- کار با پنل SHAPE و PATHFINDE

- کار با پنل ALIGN

- کار با پنل TRANSFORM

- کار با پنل ATTRIBUTES

- کار با پنل ATTRIBUTES

- معرفی WARP TEXT

- معرفی STYLES CHARACTER و STYLES PARAGRAPH

- کاربا پنل STROKE

- معرفی منوی TABLE

- آموزش رسم جدول های مختلف و کار با استایل جدول

- کار با پنل بوک مارک

-  معرفی پنجره OPTION FRAME TEXT

- کار با PATH ON TYPE

- معرفی پنل TOOLS

- انجام پاورقی صفحات

- آموزش قراردادن و کار با کارکترهای خاص

- نحوه پرینت و خروجی گرفتن

- نحوه تهیه PACKAGE از پروژه برای انتقال و یا آرشیو

                  

تمام موارد برای آموزشگاه کاژه محفوظ میباشد. 66467927-66402361

Search